Mercedes-Benz

Nowa procedura WLTP.

WLTP i RDE – nowe procedury testowe.
Nowa procedura WLTP

Procedury certyfikacyjne również się starzeją. Dlatego procedura pomiaru wartości zużycia paliwa i emisji NEDC zostanie zastąpiona przez inną ‒ nazwaną „Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure” (pol.: Światowa Zharmonizowana Procedura Testowania Pojazdów Lekkich). Stosowany w Europie od 1992 roku „Nowy Europejski Cykl Jazdy” (ang. NEDC) opracowano początkowo jako teoretyczną jazdę testową. Jednak nowoczesna procedura certyfikacyjna powinna dostarczać wartości maksymalnie realistycznych. Tego wymogu cykl NEDC już nie spełnia. Dlatego z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNECE) opracowano procedurę testową WLTP. Nowy cykl WLTP jest oparty na zbieranych empirycznie, rzeczywistych danych z jazdy na trasach w Azji, Europie i Stanach Zjednoczonych, co czyni go znacznie bardziej reprezentatywnym.

Ponadto w ramach tej nowej procedury certyfikacyjnej dokonuje się pomiaru emisji szkodliwych substancji podczas rzeczywistej eksploatacji pojazdu na drodze: w przypadku najnowszych norm emisji spalin Euro 6c, Euro 6d-TEMP i Euro 6d certyfikacja WLTP w laboratorium zostanie uzupełniona o pomiar emisji szkodliwych substancji w warunkach drogowych. Określenie rzeczywistej emisji podczas jazdy (Real Driving Emissions, w skrócie RDE) ma zagwarantować, iż limity emisji szkodliwych substancji dotyczące tlenków azotu i cząstek stałych będą przestrzegane nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym ruchu drogowym.

Bardziej przejrzyście i bliżej rzeczywistego zużycia w warunkach drogowych.

Procedura WLTP znacznie zmniejsza różnicę występującą pomiędzy wartościami ustalonymi na stanowisku badawczym a wartościami rzeczywistego zużycia paliwa. To zasługa nowego cyklu jazdy, który lepiej odzwierciedla obecne profile jazdy. Wymaga także wykazania wartości zużycia paliwa dla każdego pojazdu. Co to oznacza? Przy ustalaniu wartości certyfikacyjnych uwzględnia się masę, opór aerodynamiczny i opór toczenia oraz elementy wyposażenia dodatkowego. Do tego dochodzi określenie rzeczywistej emisji podczas jazdy (Real Driving Emissions, w skrócie RDE), które gwarantuje, iż limity emisji szkodliwych substancji dotyczące tlenków azotu i cząstek stałych będą przestrzegane nie tylko w warunkach laboratoryjnych, ale także w rzeczywistym ruchu drogowym.

Pomimo to WLTP nie dostarcza „indywidualnych” wartości zużycia. Pozostaje ustandaryzowanym cyklem testowym, który nie odzwierciedla osobistego zużycia każdego kierowcy. Rzeczywiste zużycie paliwa pojazdu na drodze zależy w znacznym stopniu od indywidualnego stylu jazdy, profilu trasy, natężenia ruchu, obciążenia pojazdu oraz od warunków zewnętrznych, np. temperatury. Tego nie da się odtworzyć jeden do jednego w ramach ustandaryzowanej procedury testowej.