Mercedes-Benz

Komfort i bezpieczeństwo:
Elektroniczna Książka Przeglądów.

Twoje dane serwisowe do wglądu na życzenie.
Elektroniczna Książka Przeglądów.

Elektroniczna Książka Przeglądów1 zastępuje tradycyjną książkę serwisową oraz umożliwia autoryzowanemu serwisowi Mercedes-Benz bezpieczne i dokładne udokumentowanie wszystkich przeprowadzonych prac serwisowych.

Przez cały okres eksploatacji samochodu dostawczego Elektroniczna Książka Przeglądów jest bezpiecznie chroniona w centralnej bazie danych Mercedes-Benz, dzięki czemu w razie potrzeby możemy sporządzić dla Ciebie pełną historię serwisowania pojazdu.

Lepsze zabezpieczenie na wypadek utraty.

Jeśli Elektroniczna Książka Przeglądów zaginie, mamy wgląd do danych serwisowych Twojego samochodu dostawczego online i możemy w każdej chwili udzielić potrzebnych informacji.

Wyższy komfort za granicą lub w razie zmiany warsztatu.

Wgląd do danych Twojego samochodu dostawczego możliwy jest także za granicą. Dzięki temu wszędzie możemy udzielić szybkiej i profesjonalnej pomocy. Ponadto gwarantujemy ciągłość prowadzenia Elektronicznej Książki Przeglądów po pobycie za granicą lub po zmianie warsztatu.

Zwiększenie bezpieczeństwa danych poprzez zabezpieczenie przeciw fałszerstwom.

Elektroniczna Książka Przeglądów dokumentuje – w sposób odporny na fałszowanie – przebiegi w kilometrach oraz zakres wykonywanych prac serwisowych. Zwiększa to wartość samochodu dostawczego Mercedes-Benz w momencie odsprzedaży. Z kolei w razie zakupu auta używanego zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo dzięki możliwości wglądu do historii serwisowania.

[1] Dostępna dla samochodów dostawczych od października 2012 r.